Janssen Advocaten
Tongeren - Advocaten & Rechtsmateries

Leopoldwal 6
3700 Tongeren

01223 03 31
01223 57 88
     

Rechtmateries:

Algemene rechtspraktijk
Echtscheidings- en familierecht
Erfrecht en familiaal vermogenrecht
Bemiddeling in familiale zaken
Strafrecht - verkeersrecht
Verzekeringsrecht - schadevergoeding
Aannemingsrecht - bouwrecht
Contractenrecht (huur, koop, lening, pacht ...)
Handelsrecht - vennootschapsrecht
Arbeidsrecht - sociaal recht
Stedenbouw - ruimtelijke ordening

Map

 Bereken route